MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 190802

  HAKKIMIZDA

KEMAL DEMİRTAŞ, MALATYA-YMM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR, MALATYA 1989 Yılında Malatya Ticaret Lisesi'nden mezun oldum. 1992 Yılında İnönü Üniversitesi Malatya MYO İşletmecilik bölümünden mezun oldum. 1999 Yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldum. 1994 Yılında Serbest Muhasebeci olarak mesleki faaliyetime başladım. 2002 Yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak mesleki faaliyetime devam ettim. 2015/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik sınavını kazanarak 29/07/2015 tarihinden itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak mesleki faaliyete başladım. 2012 Aralık Döneminde Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim sınavını kazanarak Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansını aldım. Muhasebe, Finans, Yatırım Teşvik İşlemleri, Dahilde İşleme İzin Belgesi işlemleri, İthalat, İhracat ve Dış Ticaret alanlarında uzun süreli çalıştım ve danışmanlık faaliyetlerinde bulundum.

Malatya-YMM: Büromuz farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder.

Bir hizmet firması olmanın verdiği bilinçle hizmetlerini sunan büromuz;

- Farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder.

- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz eder ve yararlanabilecekleri hizmetleri sunar.

- Müşterilerinin beklentilerinin üzerinde kalitede hizmet sunabilmek için kendini sürekli yenileme eğitim ve geliştirme çabası içerisindedir.

- Müşterilerine sistemli bir şekilde hizmet sunabilmek için belli bir plan dahilinde hareket eder ve hizmet süreci içerisinde meydana gelebilecek müşteri talep değişikliklerine en kısa sürede adapte olabilme esnekliği gösterir.

- Hizmet sürecinde müşterileri ile sürekli iletişim halinde olan mali müşavirlik büromuz, tüm aşamalarda müşterilerini eksiksiz bir şekilde bilgilendirir ve sürecin en iyi şekilde sonuçlandırılabilmesi için danışmanlık verir. 

- Hızlı bir iletişim anlayışına sahip olan  büromuz mali mevzuttaki ve müşterilerinin faaliyet konularındaki gelişmeleri günü gününe müşterilerine ulaştırarak tedbir alabilmelerini ve faaliyetlerini yönlendirebilmelerini sağlar.

- Müşterilerinin mali mevzuat konusundaki sorularını yanıtlamaya yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirerek danışmanlık hizmeti verir.

- Hizmet sürecinde herhangi bir problemin vukuu bulması halinde sorunun çözümünü müşteri ile sağlanan mutabakat doğrultusunda neticelendirir.